Škola

Vážení rodiče, 
rádi bychom Vás informovali o snaze zřídit od školního roku 2018/2019 komunitní školu, která by sdružovala děti v domácím vzdělávání. Komunitní škola by vznikla ve spolupráci spolku DRáČe Čerčany a Církve československé husitské, která by škole poskytla místnost v prostorách čerčanského husitského kostela. Okolí kostela tvoří menší zahrada, pole, louka a les, které bychom v případě příznivého počasí rovněž využívali k výuce. Žáci by byli zapsáni k plnění školní docházky formou individuálního (domácího) vzdělávání v ZŠ ARCHA v Petroupimi (ředitelka školy již možnost zapsání žáků přislíbila), příp. dle dohody s rodiči v jiné ZŠ. Kapacita školy by byla 6 až 12 dětí; předpokládané školené cca 4000 Kč/měsíc. Komunitní školu považujeme za velmi efektivní formu výuky, kdy lze postupovat individuálním tempem každého žáka, lze snadněji respektovat individuální učební plán a každému žákovi tak může být zaručen osobní přístup. Ve škole bychom rádi podporovali: - vzájemné přátelství - spolupráci dětí - motivaci dětí, aby pro ně učení bylo co nejvíce radostí - přirozenou zvídavost dětí
Rádi bychom dětem poskytli: - individuální i společné práce na projektech - výuku formou metod zážitkové pedagogiky - slovní hodnocení ze strany učitelů - prostor k tomu, aby každé dítě mohlo objevit své silné stránky a rozvíjet je - klid a čas na práci - bezpečné, přátelské prostředí založené na vzájemném respektu a důvěře
Naším cílem je vést děti k: - sebekontrole a sebehodnocení - vzájemné pomoci a učení druhých - umění zacházet se svobodou a umění mít odpovědnost - schopnosti vyjádřit svůj názor a naslouchat druhému - pochopení důležitosti vzdělání a k touze po poznávání Pokud máte dítě, které má ve školním roce 2018/2019 (příp. o rok později) nastoupit školní docházku, a měli byste o tento typ vzdělávání zájem, kontaktujte, prosím: Lenku Sobotkovou: tel.: 737 760 940, e-mail drace-cercany@seznam.cz Více o spolku DRáČe: https://drace-cercany.webnode.cz/
 
Za spolek DRáČe Čerčany
Lenka SobotkováVážení rodiče, 
rádi bychom Vás informovali o snaze zřídit od školního roku 2018/2019 komunitní školu, která by sdružovala děti v domácím vzdělávání. Komunitní škola by vznikla ve spolupráci spolku DRáČe Čerčany a Církve československé husitské, která by škole poskytla místnost v prostorách čerčanského husitského kostela. Okolí kostela tvoří menší zahrada, pole, louka a les, které bychom v případě příznivého počasí rovněž využívali k výuce. Žáci by byli zapsáni k plnění školní docházky formou individuálního (domácího) vzdělávání v ZŠ ARCHA v Petroupimi (ředitelka školy již možnost zapsání žáků přislíbila), příp. dle dohody s rodiči v jiné ZŠ. Kapacita školy by byla 6 až 12 dětí; předpokládané školené cca 4000 Kč/měsíc. Komunitní školu považujeme za velmi efektivní formu výuky, kdy lze postupovat individuálním tempem každého žáka, lze snadněji respektovat individuální učební plán a každému žákovi tak může být zaručen osobní přístup. Ve škole bychom rádi podporovali: - vzájemné přátelství - spolupráci dětí - motivaci dětí, aby pro ně učení bylo co nejvíce radostí - přirozenou zvídavost dětí
Rádi bychom dětem poskytli: - individuální i společné práce na projektech - výuku formou metod zážitkové pedagogiky - slovní hodnocení ze strany učitelů - prostor k tomu, aby každé dítě mohlo objevit své silné stránky a rozvíjet je - klid a čas na práci - bezpečné, přátelské prostředí založené na vzájemném respektu a důvěře
Naším cílem je vést děti k: - sebekontrole a sebehodnocení - vzájemné pomoci a učení druhých - umění zacházet se svobodou a umění mít odpovědnost - schopnosti vyjádřit svůj názor a naslouchat druhému - pochopení důležitosti vzdělání a k touze po poznávání Pokud máte dítě, které má ve školním roce 2018/2019 (příp. o rok později) nastoupit školní docházku, a měli byste o tento typ vzdělávání zájem, kontaktujte, prosím: Lenku Sobotkovou: tel.: 737 760 940, e-mail drace-cercany@seznam.cz Více o spolku DRáČe: https://drace-cercany.webnode.cz/
 
Za spolek DRáČe Čerčany
Lenka Sobotková

 

Vážení rodiče, 

rái bychom vás imformovali, že od školního roku 2018/2019 jsme začali s komunitní školou, která  sdružuje děti v domácím vzdělávání. Komunitní škola vznikla ve spolupráci spolku DRáČe Čerčany a Církve československé husitské, která  škole poskytla místnost v prostorách čerčanského husitského kostela. Okolí kostela tvoří menší zahrada, pole, louka a les, které v případě příznivého počasí rovněž využíváme k výuce. Žáci jsou zapsáni k plnění školní docházky formou individuálního (domácího) vzdělávání v ZŠ ARCHA v Petroupimi ). Kapacita školy je 6 až 12 dětí; školené pro školní rok 2019/20  4500 Kč/měsíc. Komunitní školu považujeme za velmi efektivní formu výuky, kdy lze postupovat individuálním tempem každého žáka, lze snadněji respektovat individuální učební plán a každému žákovi tak může být zaručen osobní přístup. Ve škole bychom rádi podporovali: - vzájemné přátelství - spolupráci dětí - motivaci dětí, aby pro ně učení bylo co nejvíce radostí - přirozenou zvídavost dětí

Snažíme se dětem poskytovati: - individuální i společné práce na projektech - výuku formou metod zážitkové pedagogiky - slovní hodnocení ze strany učitelů - prostor k tomu, aby každé dítě mohlo objevit své silné stránky a rozvíjet je - klid a čas na práci - bezpečné, přátelské prostředí založené na vzájemném respektu a důvěře.

Naším cílem je vést děti k: - sebekontrole a sebehodnocení - vzájemné pomoci a učení druhých - umění zacházet se svobodou a umění mít odpovědnost - schopnosti vyjádřit svůj názor a naslouchat druhému - pochopení důležitosti vzdělání a k touze po poznávání Pokud máte dítě, které má ve školním roce 2019/2020 (příp. o rok později) nastoupit školní docházku, a měli byste o tento typ vzdělávání zájem, kontaktujte, prosím: Lenku Sobotkovou: tel.: 737 760 940, e-mail drace-cercany@seznam.cz Více o spolku DRáČe: https://drace-cercany.webnode.cz/

 

PS: Celodopolední programy i odpolední programy a kroužky pro předškolní děti budou i nadále normálně pokračovat. U předškolních dětí a školních se budeme střídat.

Krátké video o škole ke shlédnutí:  

https://dracecercany.rajce.idnes.cz/Skola/#

 

Za spolek DRáČe Čerčany

Lenka Sobotková