DRáČe škola

DRáČe škola
Vážení rodiče, 
rádi bychom Vás informovali. že od školního roku 2018/2019 jsme začali provozovat komunitní školu, která sdružuje děti v domácím vzdělávání. Komunitní škola vznikla ve spolupráci spolku DRáČe Čerčany a Církve československé husitské, která škole poskytla místnost v prostorách čerčanského husitského kostela. Okolí kostela tvoří menší zahrada, pole, louka a les, které v případě příznivého počasí rovněž využívámi k výuce. Žáci jsou zapsáni k plnění školní docházky formou individuálního (domácího) vzdělávání v ZŠ ARCHA v Petroupimi,( příp. dle dohody s rodiči v jiné ZŠ). Kapacita školy je 6 až 12 dětí; školné cca 4000 Kč/měsíc. Komunitní školu považujeme za velmi efektivní formu výuky, kdy lze postupovat individuálním tempem každého žáka, lze snadněji respektovat individuální učební plán a každému žákovi tak může být zaručen osobní přístup. Ve škole se snažíme podporovati: - vzájemné přátelství - spolupráci dětí - motivaci dětí, aby pro ně učení bylo co nejvíce radostí - přirozenou zvídavost dětí
Snažíme se dětem poskytovat: - individuální i společné práce na projektech - výuku formou metod zážitkové pedagogiky - slovní hodnocení ze strany učitelů - prostor k tomu, aby každé dítě mohlo objevit své silné stránky a rozvíjet je - klid a čas na práci - bezpečné, přátelské prostředí založené na vzájemném respektu a důvěře
Naším cílem je vést děti k: - sebekontrole a sebehodnocení - vzájemné pomoci a učení druhých - umění zacházet se svobodou a umění mít odpovědnost - schopnosti vyjádřit svůj názor a naslouchat druhému - pochopení důležitosti vzdělání a k touze po poznávání Pokud máte dítě, které má ve školním roce 2019/2020 (příp. o rok později) nastoupit školní docházku, a měli byste o tento typ vzdělávání zájem, kontaktujte, prosím: Lenku Sobotkovou: tel.: 737 760 940, e-mail drace-cercany@seznam.cz Více o spolku DRáČe: https://drace-cercany.webnode.cz/
 
Za spolek DRáČe Čerčany
Lenka Sobotková