O nás

Dětská Radost Čerčany neboli spolek DRáČe vznikl v roce 2005 s cílem organizovat volný čas pro předškolní děti. V důsledku velkého zájmu rodičů se jeho činnost od té doby téměř ztrojnásobila. Kromě pravidelných akcí se začaly pořádat i akce nepravidelné. V současné době zakladatelé DRáČka pořádají pravidelné dopolední dětské hraní a společně se skalními dobrovolníky dále 5x týdně pravidelné akce. Jednou až dvakrát do měsíce je připravena nepravidelná víkendová akce pro děti a jejich rodiče. DRáČe úzce spolupracuje s Hospicem Dobrého Pastýře v Čerčanech, společně organizuje mnoho akcí (Mikrodráče, Dětský den, "Hledání ztracených oveček" aj.) Vzájemně si pomáháme také s TJ Slavoj Čerčany a základní školou Čerčany, se kterými DRáČe organizovalo například "Cestu za velikonočním vajíčkem".

 

je název projektu, který se uskutečnil v létě 2009, a jehož výsledkem je krásná nová klubovna pro DRaČí aktivity.

Ale pěkně od začátku. V létě 2008 jsme prostřednictvím MAS Posázaví zažádali o dotaci na rekonstrukci a vybavení staré klubovny nacházející se v budově tělocvičny TJ Slavoj v Čerčanech. Dotace nám byla přidělena, a tak jsme na začátku roku 2009 začali poptávat stavební firmy a dodavatele nábytku. Firmy byly úspěšně vybrány a začátek rekonstrukce naplánován na červen 2009. Chtěli jsme klubovnu opravit o prázdninách, abychom co nejméně narušili využívání tělocvičny během školního roku. Ačkoli vám každý potvrdí, že stavební firmy nikdy nedodrží termín dodání, nám se nic podobného nestalo. Měli jsme samozřejmě časovou rezervu na případný skluz stavebních prací, proto jsme také začali už v červnu, ale žádné zpoždění se nekonalo. Na konci srpna byla klubovna zrekonstruovaná a nakoupeno vybavení odpovídající plánovanému využití. Za pomoci některých maminek a tatínků jsme klubovnu uklidili, smontovali nábytek a mohli se těšit z nového pěkného prostoru připraveného pro děti i dospělé. 

V současné době je klubovna hojně využívána. Využití je dokonce větší, než jsme původně plánovali. Dopolední program pro nejmenší děti probíhá každý všední den. Odpolední kroužky pro děti od 3-6 let probíhají v současné době 4x týdně. V klubovně se dále scházíme na nepravidelných víkendových akcích, které probíhají jednou až dvakrát do měsíce. Zatím jsme absolvovali barvení hedvábí a textilií, výrobu šperků, výrobu vánočních andělů a mnoho dalších. Všichni kolem spolku DRáČe, tedy jeho zakladatelé se všemi, kteří DRáČeti pomáhají, a také ti, kteří dračí akce rádi a často navštěvují, mají z nového prostoru velkou radost. Podařilo se nám totiž vytvořit velmi pěkné prostředí pro rodiče a děti, jejichž počet se neustále zvyšuje. Pro obec Čerčany je to jediné zařízení svého druhu, a tak jsme rádi, že se nám vše podařilo úspěšně zrealizovat.