Pravidelný týdenní program 2019/2020

Dráče aktivity

Dopolední DRáČe pro děti od 2,5 do 6 let a navazující družina

"DRáČe"

Pondělí až pátek 8:00-12:00 hod.

Čerčany, Klubovna v tělocvičně TJ Slavoj

Kontaktní osoba: Jana Kalinová

Mob.: 606 908 224, E-mail: drace-cercany@seznam.cz

Dopolední DRáČe pečuje o skupinku dětí, kteří nenavštěvují školku a mají zájem být v kolektivu. Celodopolední program probíhá vždy od září do konce června. Zápis je možný po dohodě s kontaktní osobou a platí se měsíčně. Program každého týdne má zastřešující téma (např. světadíly, roční období, barvy, pohádkové postavy aj.). Děti se v klubovně scházejí od 7:45 hod a rodiče si je vyzvedávají mezi 11:45 - 12:15 hod. Po dohodě možnost navazující odpolední družiny, kde se malé děti spojují s našimi komunitními domoškoláky. Odpolední družina probíhá všechny pracovní dny a je možno ji navštěvovat jen některé dny v týdnu. Probíhá buď v prostorách klubovny DRáČete a přilehlém okolí nebo v prostorách komunitníškoly Radost tj. v zimní kapli husitského čerčanského kostela. Družina většinou končí kolem 15 hodiny. Bližší informace u Jany Kalinové (606 908 224) nebo Lenky Sobotkové (737 760 940).
 Ráno si většinou malujeme, tvoříme a vyplňujeme úkoly pro předškoláky. Až se všichni sejdeme, jdeme si zacvičit do tělocvičny, kde máme spoustu prostoru a možností se vyřádit. Po návratu z tělocvičny svačíme (svačinu si nosíme z domova) a čeká nás čas na hraní, zpívání, povídání v kroužku, hraní různých her, poslouchání pohádek a jiné aktivity. Pokud je hezké počasí, jdeme na procházku nebo na dětské hřiště. Často k nám jezdí vynikající výtvarnice Markéta Ovsíková a zahraje nám divadlo, několikrát za rok také chodíme do kina. Občas k nám přichází na návštěvu zajímaví hosté z různých oborů (policie, záchranáři, hasiči, psovodi aj.), což je pro nás vždy obrovský zážitek. O děti se starají Jana Kalinová, Simona Kořánková, Zuzana Karlová a občas vypomáhá Ondřej Kalina.
                                                                                                                                                                                  

                                                                                              

 

 

Mikrodráče - setkání maminek s nejmenšími dětmi

„MIKRODRÁČE“

Čtvrtek 9:00–11:00 hod.

Kavárna v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech

Setkávání maminek s dětmi od 1 do 4 let. Děti si společně za asistence maminek hrají s připravenými hračkami, zatančí si, zazpívají a něco si vyrobí (na tvoření můžete dětem vzít zástěrku). Mohou přijít i maminky s batolaty a zapojit se tak do milé společnosti. Vstupné je 30,- Kč.

 

Kontaktní osoba:

Hana Pacasová

Mob.: 737 180 708

E-mail: hana.pacasova@centrum.cz

Lucie Marešová

Mob.: 603 952 848

E-mail.: maresova.lucka@seznam.cz

 

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

 

 

 

Dopolední cvičení pro (nejen) maminky s dětmi

Každé pondělí DRáČe pořádá cvičení v čerčanské tělocvičně TJ Slavoje Čerčany. Cvičení je pro děti (cca od 18 měsíců) a jejich doprovod, začátek v 9.30 hodin, konec v 10.30 hodin. V prvních cca 20 minutách je dobrovolné společné cvičení, poté je volné vyžití na připraveném nářadí (skluzavky z laviček, trampolína, ...)  a v závěru opět dobrovolná společná aktivita. Rodinné cvičné je 50 Kč. Přijďte si protáhnout tělo! Bližší informace: Jana Kalinová 606 908 224. Těšíme se na vás!

Taneční a pohybová výchova

"TANEČKY"

začínáme 11.9.2018

Úterý  13:00-14:00 hod., pro děti od 3 do 5 let

Čerčany, Klubovna v tělocvičně TJ Slavoj

Tanečky pro starší děti probíhají v budově základní školy Čerčany (úterý, čtvrtek)

Kontaktní osoba: Michalela Suša

 
Mob.: 737 984 328, E-mail: misakom@centrum.cz
 
Rytmická výchova formou hry, při které se děti učí správnému držení těla a rozvíjení improvizace. Jednoduché tanečky na lidové písně.

Kroužek probíhá vždy od září do konce června a řídí se režimem školního roku, jako má ZŠ Čerčany (tzn. stejný termín zimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin). Zápis do kroužků je vždy po dohodě s kontaktní osobou, která kroužek vede většinou začátkem školního roku. Platí se pololetně. Začátek 10.9.2018.

Cena: 800,- Kč / pololetí

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

 

Rádi se učíme!

 

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Výuka hry na flétnu

"FLÉTNIČKA"

dle domluvy s Lenkou Sobotkovou

Čerčany, Klubovna v tělocvičně TJ Slavoj

Kontaktní osoba: Lenka Sobotková

Mob.: 737 760 940

E-mail: sobotkovi6@seznam.cz

 

Děti se hravou formou učí základy hry na zobcovou flétnu. Výuka je individuální či ve dvou. Dle programu v Dračí klubovně je možno domluvit si další hodiny.

Kroužek probíhá vždy od září do konce června a řídí se režimem školního roku, jako má ZŠ Čerčany (tzn. stejný termín zimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin). Zápis do kroužků je vždy po dohodě s kontaktní osobou, která kroužek vede většinou začátkem školního roku. Platí se pololetně.


 

" Pohybově dramatická přípravka pro nejmenší "

Středa 14:00- 15:00 hod.

 

Čerčany, Klubovna v tělocvičně TJ Slavoj

Kontaktní osoba: Jana Kalinová

Vede: Jana Kalinová

Mob.: 606 908 224, E-mail: drace-cercany@seznam.cz

 

pro děti od 3-6 let