Dětská Radost Čerčany = DRáČe

 

Dětská Radost Čerčany neboli spolek DRáČe vzniklo v roce 2005 s cílem organizovat volný čas pro předškolní děti. V důsledku velkého zájmu rodičů se jeho činnost od té doby téměř ztrojnásobila. Kromě pravidelných akcí se začaly pořádat i akce nepravidelné. V současné době zakladatelé Dráčka pořádají pravidelné dopolední dětské hraní a společně se skalními dobrovolníky dále 5x týdně pravidelné akce. Jednou až dvakrát do měsíce je připravena nepravidelná víkendová akce pro děti a jejich rodiče. Dráče úzce spolupracuje s Hospicem Dobrého Pastýře v Čerčanech, s TJ Slavoj Čerčany a základní školou Čerčany.

 

DRaČí sluj

V roce 2009 se zástupcům DRáČete podařilo vyřešit problém chybějícího prostoru přizpůsobeného dračím akcím. V srpnu byla dokončena rekonstrukce klubovny v budově tělocvičny TJ Slavoj Čerčany. Akce byla z 90 procent financována dotací z programu LEADER 2007–2013. Jsme rádi, že ve spolupráci spolku DRáČe, TJ Slavoje a obecního úřadu Čerčany za podpory Místní akční skupiny Posázaví o.p.s. vznikla pěkná multifunkční místnost, která bude využívána různým způsobem a různými věkovými skupinami. 

  

Na závěr

Spolek DRáČe se již několik let snaží nabídnout obyvatelům Čerčan a okolí akce pro děti i dospělé, které přispívají k jejich vzdělávání a rozvoji. Ale nejen to, umožňují jim se setkávat a v neposlední řadě bavit.

Snažíme se zapojit ženy i muže z okolí, aby si v zapsaném spolku a jeho aktivitách našli své místo, a abychom tak společně přispěli ke správnému vývoji dětí a mládeže v rodině i mimo ni tak, aby se dařilo předcházet patologickým jevům, které se bohužel i v naší oblasti vyskytují.